قلعه بابک

در این سفر مابه قلعه بابک به آذربایجان می رویم ، به سرزمین دلاوران و مبارزانی چون ستارخان و باقرخان که اندیشه های آزادیخواهانه  خود را ازمرکز مبارزاتی اشان که به خانه مشروطه معروف است ، به سراسر این مرز و بوم نشر دادند و نقش این مبارزان در انقلاب مشروطه بر کسی پوشیده نیست.

کمی بیشتر در عمق تاریخ فرو رفته و تنها اثر بجا مانده از سلسله قره قویونلوها مسجد کبود را می بینیم که به فیروزه اسلام شهرت دارد. از شهر فاصله گرفته و در دامنه های زیبای مناطق کوهستانی قدم می زنیم که هوش از سر آدمی می برد . هوای دلچسب و و مطبوع و دامنه های سبز و پر گلش روح و جسم انسان را نوازش می دهد.

قلعه بابک

باید سفر کرد به دل جنگلهای آینالو و گام برداشت در کرانه های رود ارس که آن  را رودی از بهشت می دانند  و پل تاریخی خدا آفرین در کناره های آن چنان زیبا دامن گسترده که گویی تابلوی نقاشی بینظیری را به نظاره نشسته ای …

و کلیبر شهر کوچک و زیبای کوهستانی که رزمگاه و پناهگاه یکی از آزاده ترین مردان ایرانی بوده است را بازدید خواهیم کرد.
در اینجا چنان تاریخ و طبیعت به هم آمیخته است که نمی دانی سرمستی و مدهوشی تو از جلوه گریهای طبیعت است یا غرور دیدن قلعه همیشه  جاویدان بابک  ؟!…

این قلعه ایستاده است تا یادآور باشد آزادگی ایرانیان را در طول تاریخ …

همسفر!…   بار بربند وکوله بردار…        با من همراه شو …         دینیهای این خطه از سرزمینمان کم نیست.

با راگا سیر همراه باشید